АЖЛЫН ХЭСГИЙН ДҮГНЭЛТ: “ДЦС-4”-т гарсан осолд ГУРВАН КОМПАНИ БУРУУТАЙ

Түгээх    
2018-09-25 08:29:15 - Хууль

tsahilgaan

Төвийн бүсийн эрчим хүчний хэрэглээний 70 хувийг дангаараа хангадаг Дулааны IV цахилгаан станцад 2018 оны есдүгээр сарын 15-ны өдрийн 09:54 цагт гэнэтийн осол гарсан. Ослын улмаас эрчим хүчний төв систем 2-10 цагийн турш тэг зогсолт хийхэд хүрсэн юм. Осол гарсан даруйд Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн “Нэг мэдлэг муутай хүний буруутай үйл ажиллагааны доголдол үүссэн” гэсэн тайлбар хийсэн байдаг.

Монгол Улсын зөвлөх инженер, эрчим хүчний аудитор Ц.Нацагдорж “ДЦС-4-ийн осол зөвхөн нэг хүний алдаа биш” гэж тодотгосон нь анхаарал татаж буй юм. Ослын шалтгааныг эцэслэн тогтоохоор Эрчим хүчний яамнаас тусгай ажлын хэсэг байгуулагдан ажилласан. Ажлын хэсгийнхэн өнгөрсөн долоо хоногийн сүүлээр дүгнэлтэд албан ёсоор гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.

Ажлын хэсгийн дүгнэлтэд дурдсанаар,

“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” /ЦДҮС/ ТӨХК, “ДЦС-4” ТӨХК, “Диспетчерийн үндэсний төв” /ДҮТ/ ХХК-ийн инженерүүд хамтран 220/110 кВ-ын “Ил хуваарилах байгууламж 4”-ийн сэлгэн залгалт хийх үлгэрчилсэн программ”-ыг 2018 онд баталсан байна. Энэ дагуу тухайлсан ажил бүр дээр уг гурван компани хамтран, сэлгэн залгалтын үлгэрчилсэн программ хийдэг.

Үүнийг тухайн байгууллагуудын Гүйцэтгэх удирдлага, инженерүүд хянаж баталгаажуулах ёстой аж. Гэтэл уг ослын үеэр уг хэмжээ алдагдсан талаар ажлын хэсгийн дүгнэлтэд дурджээ. Дүгнэлтэд,

НЭГ:  Захиалагч “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК

-Батлагдсан үлгэрчилсэн программын дагуу сэлгэн залгалтын хуудсыг “ДЦС-4” ТӨХК-тай хамтран бичээгүй, бүрэн хянаагүй алдаатай бичсэн,

-“Ил хуваарилах байгууламж 4”-ийн ээлжийн инженер “ДЦС-4” ТӨХК-ийн ээлжийн монтерыг үйлдэл гүйцэтгэх үед хяналт тавиагүй,

-“Ил хуваарилах байгууламж 4”-ийн ээлжийн диспетчер “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК-ийн ээлжийн диспетчерт сэлгэн залгалтын программыг танилцуулж, зөвшөөрөл авсан боловч “ДЦС-4” ТӨХК-ийн ээлжийн диспетчертэй мэдээлэл солилцоогүй,

ХОЁР: Гүйцэтгэгч “ДЦС-4” ТӨХК

-“ДЦС-4” ТӨХК-ийн “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК-д өгсөн ТГ-7 үзлэг үйлчилгээ, цэвэрлэгээ хийх  захиалгаас гадна нэмэлт ажлын нарядыг цахилгаан цехийн дарга нэмж бичсэн бөгөөд олгосон нарядын дагуу хийж гүйцэтгэсэн  байна. Гэвч хийгдэж байгаа ажлын талаар цехийн ээлжийн дарга нар болон инженерүүд  ажил хүлээлцэхдээ мэдээлэл өгөөгүй,

-“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2018.09.14-ний өдрийн 08:00-20:00 цаг хүртэлх гуравдугаар ээлжийн даргад өгсөн захиалгаас гадна нэмэлт ажлыг наряд нээж, газардуулгын хутга тавьсан үйлдлээ шуурхай ажиллагааны дэвтэрт тэмдэглэсэн. Гэвч сануулах платакууд өлгөөгүй, дараачийн ээлждээ танилцуулж, анхааруулаагүй. Улмаар хийгдсэн ажлын талаар “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК-ийн ажилтанд мэдэгдээгүй байна.

-2018.09.14-ний өдрийн 08:00-20:00 цаг хүртэлх гуравдугаар ээлжийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар дөрөвдүгээр ээлж мэдээлэлгүй байсан тул сэлгэн залгалтын үед аваарь гарсан,

-“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн бичиж батлуулсан сэлгэн залгалтын программыг дөрөвдүгээр ээлжийн инженер, монтер бүрэн хянаж, шуурхай ажиллагааны схемтэй танилцаагүй,

ГУРАВ: Зохицуулагч, хяналт тавигч “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК

-Ээлжийн диспетчер “ДЦС-4” ТӨХК-ийн ТГ-7-д үзлэг үйлчилгээ, цэвэрлэгээ хийх захиалгын дагуу олгосон зөвшөөрлийн гүйцэтгэлд хяналт тавиагүй,

-Ээлжийн диспетчер Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн боловсруулсан  сэлгэн залгалтын программыг бүрэн хянаагүй,

-Сэлгэн залгалтын программын болон сэлгэн залгалт хийхийн өмнө “ДЦС-4” ТӨХК-ийн ээлжийн диспетчертэй мэдээлэл солилцоогүй, энэ талаар удирдах щитны монтероор дамжуулан мэдэгдсэн.

ГОЛ ДҮГНЭЛТ: “ЦДҮС” ТӨХК, “ДЦС-4” ТӨХК, “ДҮТ” ХХК-иуд сэлгэн залгалтын үеийн шуурхай ажиллагааны  харьцааны заавар, мөн сэлгэн залгалтын үлгэрчилсэн программ хөтөлбөрүүд, тэдгээрийн хоорондын уялдаа холбоо алдагдаж, хяналтгүй болсон.

Гүйцэтгэх захирал, ерөнхий инеженерүүд нэгдсэн удирдлагаар  хангаж ажиллаагүй. Хяналт тавих үүргээ биелүүлээгүй, компанийн хэмжээнд сахилга хариуцлага алдагдсан зэрэг нь дээрх аваариуд гарах үндсэн нөхцөл болсон байна” гэж дурджээ.

-АЖЛЫН ХЭСЭГТ ОБЕГ, МХЕГ ЗЭРЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД
ОРООГҮЙ БАЙНА-

Бид эх сурвалжаас авсан мэдээлэлд үндэслэн, ослын шалтгааныг тогтоохоор ажилласан ажлын хэсгийн дүгнэлтийг дээрх байдлаар танилцуулав. Дүгнэлтээс харахад, ослын шалтгаан салбарынх нь сайдын хэлсэнчлэн НЭГ ХҮНЭЭС БОЛООГҮЙ. Бүхэл бүтэн гурван байгууллагын хамтран ажилладаг нарийн горим зөрчигдөж, тал талдаа хариуцлагагүй байснаас үүдсэн гэж ойлгогдож байна.

Гэхдээ дүгнэлтийг бүр эцсийн зөв хувилбар гэж үзэхэд бас хэцүү. Учир нь, ажлын хэсэг сайдын шууд хамааралд байдаг Эрчим хүчний яамнаас 100 хувь бүрдэлтэй байна. Уг нь МХЕГ, ОБЕГ тэргүүтэй чиг үүргийн байгууллагууд ажлын хэсэгт багтсан гэх мэдээлэл өмнө нь ч явсан. Гэвч ажлын хэсэгт,

1.ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Б.Насантогтох

2.ЭХЯ-ны Хяналт Шинжилгээ Үнэлгээ, дотоод аудитын  газрын дарга  С.Цэрэнжамц

3.ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дулааны хэлтсийн дарга Т.Батдондог,

4.ЭХЯ-ны Хяналт Шинжилгээ Үнэлгээ, дотоод аудитын газрын ахлах мэргэжилтэн П.Даваадорж,

5.ЭХЯ-ны Хяналт Шинжилгээ Үнэлгээ, дотоод аудитын газрын мэргэжилтэн  Х.Бекболат нарын таван хүн багтжээ.  

“ЦДҮС”, “ДЦС-4” ТӨХК, “ДҮТ” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГУУДЫГ
АЖЛААС НЬ ЧӨЛӨӨЛӨХ ҮҮ

Ослын шалтгаан тогтоогдлоо. Одоо мэдээж холбогдох хүмүүст хариуцлага тооцох асуудлыг хөндөх учиртай. Одоогоор “ЦДҮС” ТӨХК, “ДЦС-4” ТӨХК, “ДҮТ” ХХК-иуд Гүйцэтгэх захирлуудыг 2018.10.01-ний дотор албан үүргээс нь чөлөөлөх асуудал яригдаж байгаа аж. “ДЦС-4” ТӨХК-ийн захирлын түр орлон гүйцэтгэгчээр А.Бямбадорж, “ЦДҮС” ТӨХК-ийн захирлаар Б.Нямсамбуу, “ДҮТ” ХХК-ийн захирлаар Д.Балдорж нар ажиллаж буй. Компанийн тухай хуулийн дагуу эдгээр захирлуудыг чөлөөлөх эсэх эцсийн шийдвэрийг ТУЗ нь гаргах учиртай.

Салбар яамнаас нь эдгээр компаниудын захирлууд төдийгүй ерөнхий инженерүүд, холбогдох инженер техникийн ажилтнуудад нь хатуу арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж үзсэн байна. Ерөнхий инженер, инженер, техникийн ажилтнуудад авах арга хэмжээг компанийн захирал бүрэн эрхийнхээ хүрээнд шийддэг хуулийн зохицуулалттай билээ. Тиймээс хариуцлага тооцогдох гүйцэтгэх удирдлагдууд доод албан тушаалын хүмүүстээ давхар хариуцлага тооцох уу. Шинэ удирдлага нь арга хэмжээ авч, журамлах уу гэдэг асуудал тодорхойгүй байна.

Басхүү хүйтэн өвөл хаяанд ирсэн энэ үед нарийн нийлмэл системээр ажилладаг Эрчим хүчний салбарынхан дунд ихээр халаа сэлгээ хийх нь өөрөө эрсдэлтэй асуудал юм. Нөгөө талд улс төрчид эрчим хүчний салбар руу олон шахааны хүмүүсээ илгээснээс үүдэж, халаа сэлгээ хийхэд хүндрэл үүсдэг. Гүйцэтгэх удирдлагуудын тухайд ч ажлаа дуртай өгчихгүй. Энэ мэтээр ослын дүгнэлтийг тойрч, нэг хэсэгтээ л маргаан үүсэх биз ээ.  

Ж.МЯДАГБАДАМЭнэ МЭДЭЭ танд таалагдаж байвал Like хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Манай САЙТ танд таалагдаж байвал Like хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Сэтгэгдэлүүд
Нийт 63

Өнөр (103.229.*.*)
2018-10-06 06:30:08
Монголд ямар дүгнэлт гаргаж хэн ч хариуцлага хүлээхгүй гэдэг л ганцхан тодорхой зүйл . Шинжээчийнн болон шүүхийн дүгнэлтийг би ч одоо гаргачихна . Зардал хэмнээд минийхээр явчихад үг үсэг зөрөхгүй шүү .

Зочин (202.21.*.*)
2018-09-28 10:06:27
Davaasuren ogtsor

Зочин (202.9.*.*)
2018-09-27 21:55:05
ATOMIIN TSC bsan bol udiid UB delbe ... duusaa bid ch aztai uymaa chihshig

Иргэн (202.126.*.*)
2018-09-26 10:35:19
ИХБ -4 чинь ЦДҮС ххк ны өмч байгаа биз дээ. Яахлаараа ТЭЦ-4 ын хүмүүс тэнд орж сэлгэн залгалт хийдэг билээ . Сэлгэн залгалтын үйлдэл бүрээр нь хянах естой хянагч нар нь хаана байна.

Зочин (73.221.*.*)
2018-09-26 06:06:59
Хэрээ нас барсан тул хэн ч хариуцлага хүлээхгүй

Хөбнад (43.242.*.*)
2018-09-25 23:36:38
Наад зөвлөх гээд нохой чинь хамг ийн их буруутай бна ажилаа мэдэхгүй. Дээр үед бол бүгд буруутай цэнгэл гээд луйварчин хбвьчлаад авсмн хь ббту

Zochin (112.72.*.*)
2018-09-25 23:06:06
Tums hyamd boondono. Utas 890990980

Зоч (64.119.*.*)
2018-09-25 21:55:34
Яам буруугүй гэсэн үгүү

иргэн (68.62.*.*)
2018-09-25 19:44:10
Аягүй бол ээлжинд бсан хэдэн ажилчид халагдаж ажиллгүй болоод асуудал дуусна даа.

иргэн (68.62.*.*)
2018-09-25 19:41:23
Мэргэжлийн бус ажилаа мэддэггүй шахааны хүмүүсээр дүүргэсний гай.цүнх барьсан намын шахааны лайнууд хэцүү юмаа.

Зочин (103.57.*.*)
2018-09-25 19:05:57
Энэ харин нэг муу монтерт тохолгүй нуруутай л дүгнэлт гарч. Одоо гол буруутай этгээдүүдийг нь хууль хяналтынхан тогтоох байлгүй дээ

Зочин (202.9.*.*)
2018-09-25 18:57:26
нэг юу ч чаддаггүй мал буруу залгасан гээ биз дээ. өрөөндөө хулгайлах, луйвардахаа тооцоод сууж байсан дарга, захиралууд нь ямар хамаатай юм.

KK (66.181.*.*)
2018-09-25 17:27:11
ШУВУУ БУРУУТАЙ ГЭЭ БИЗДЭЭ

KK (66.181.*.*)
2018-09-25 17:27:03
ШУВУУ БУРУУТАЙ ГЭЭ БИЗДЭЭ

KK (66.181.*.*)
2018-09-25 17:26:54
ШУВУУ БУРУУТАЙ ГЭЭ БИЗДЭЭ

Ахмад инженер (66.181.*.*)
2018-09-25 16:52:44
Ийм аваарь соц нийгмийн үед цах станцуудад гарсан бол аль эрт дотоод яам.прокурор. хуульхянатын байгууллагааас улсын комисс гараад хатуу арга хэмжээ авагдсан байх бий ялангуяа хөдөлмөрийн баатар П Дамдин байсан бол аль эрт шуурхай арга хэмжээ авсан байх бий Тагнуулын төв газар ч унтаахай хуульийн байгууллага унтаахай.эрчмийнхэн дураараа дургиж дунпд чөмгөөрөө бүрээ татаж байна ддаак

myadagbadam (202.21.*.*)
2018-09-25 16:46:15
Osol uu avaari uu?????

myadagbadam (202.21.*.*)
2018-09-25 16:44:02
Osol uu avaari uu?????

Zochin (64.119.*.*)
2018-09-25 16:34:49
Ene obol yan daa iim abaari dakhij bolvol khot kholdono shuu ayraltai arga khemjee abaarai

Zochin (64.119.*.*)
2018-09-25 16:28:10
Zob shuu dee khariutslaga aldsan khumuust arga khemjee ayaraltai abakh kheregtei mergegliin khumuus tabikh kheregtei shuu dee er ni sakhilga khariutslaga aldagdsan bna shuu dee

Монгол хүн (202.126.*.*)
2018-09-25 16:16:13
Буруутай дарга нар амиа алдсан шувууны төлөө хариуцлага хүлээнэ шүү.

Зочин (202.21.*.*)
2018-09-25 15:40:02
Монгол оросын хоцрогдсон станцуудтай. Барууны орны станц барихыг цаг хугацаа харуулж байна. Цаг хугацааг бурхан хүртэл дагадаг зүйл шүү.

зочин (202.126.*.*)
2018-09-25 13:23:28
Дулааны шугам сүлжээний хүмүүс нэг ажил хийлгэвэл заавал халтуур маягаар хийж ядарсан хүмүүсийн карма руу заавал өнгийж хардаг болсон Үүнийг заавал болиулах хэрэгтэй

Зочин (66.181.*.*)
2018-09-25 13:16:04
Тоогүй юм болж. Нягтлая

zochin (64.119.*.*)
2018-09-25 13:05:21
Erenhkii said , Erenhkiilegch nar yagaad ulsiinkhaa Undesnii ayulgyi baidliin telee ug duugyi , gadagshaa hkeseed ybaa um . Stahkilgaan stants bol STANTS bol mash hkund, nariin MONGOL ULSIIN UNDESNII AYULGYI baidliig hkamgaalagch shuu TER ZASAG YAGAAD NEG OSOL TEDII CHIMEECH UGYI ybaad baigaa um be, hkachin um , Zabkhand bolj byi zyilees ayultai abaari garaad baikhad BATTULGA erenhkiilegchee ,,,,,,,,

zochin (64.119.*.*)
2018-09-25 12:59:18
Ene shalgasan hkumuus chini zarim ni stantsad ajillag baigaagyi selgen zalgaltiin nariin jurmiig medehkgyi shuu dee, stanstiin , men negee EX nii tom zeblekh injeneruud l zeb dugneltee dabkhar garga , Ene dugnelt bol zeb l dugnelt bna , minii ajillaj baikhad iim l zarchimtai bsn Kharin udirdaj byi SAIDUUD , TNB, YAMNII gazar hkeltsiin darga nertei ajlaa meddeggyi hkumuus bii shuu, shalgaj zailuul, ene bol aimshigt abaari bolson shuu , busad STANTSUUD sistemee abaad uldekh bolomjgyi gej uu ......

Би монгол хүн (203.91.*.*)
2018-09-25 12:52:21
Нөгөө нэг шувуу чинь арай үхээгүй байж байгаад дахиад яачихсан юм биш үүү

Хрл (64.119.*.*)
2018-09-25 12:47:13
3 н дарга халагдаж 3н дарга шинэчлэгдэнэ 5дх өдриин дарсаа бага уугаачээ дарга нараа Хагассайны өглөө гарсан осол шүү !!!

Зочин (103.212.*.*)
2018-09-25 12:36:49
ДАВААСУРЭНГИЙН УГЭНД ОРЖ 3 4-Р ТЭЦ-ИЙН НОЙЛ ЗОГСОЛТЫГ БУСДАД ТОХОЖ БОЛОХГУЙ. ООРИЙГ НЬ СОЛЬ ФСДАГ

Зочин (202.21.*.*)
2018-09-25 12:27:04
Davaasuren ogtsor!

Зочин (66.181.*.*)
2018-09-25 12:15:02
Осол аваарь хоёр тэс өөр ойлголт гэдгийг ялгаж салгаж чадахгүй хүмүүс л мэдээлэл бичих юм даа. Аваарь гарах эрсдэл өндөр байгаа нь харагдаж байна. Шуурхай ажиллагааны хяналт мэдээллийн систем гэж Эрчим хүчний байгууллагуудын дагаж мөрдөх ёстой гол дүрэм байдаг тэр л алдагдаж дээ.Хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьдаг Хяналтын алба ажлаа хийхгүй байгаагий нь дурьдаагүй байна.

Бүгд салан задгай юмаа (64.119.*.*)
2018-09-25 11:03:23
Харилцан уялдаатай алхам алхмаар хатуу дэс дараатай хэрэгжүүлдэг хийдэг үйлдлүүдмйг хэд хэдэн удаа нарийвчлан хянах ба баталсан ажлын даалгавар болон өмнөх гүйцэтгэлтэй нарийн тулгаж үздэг дүрэм журамтөй л баймаар. Ямар ч хариуцлагагүй салан задгай хүмүүс вэ дээ.

Бүгд салан задгай юмаа (64.119.*.*)
2018-09-25 11:03:23
Харилцан уялдаатай алхам алхмаар хатуу дэс дараатай хэрэгжүүлдэг хийдэг үйлдлүүдмйг хэд хэдэн удаа нарийвчлан хянах ба баталсан ажлын даалгавар болон өмнөх гүйцэтгэлтэй нарийн тулгаж үздэг дүрэм журамтөй л баймаар. Ямар ч хариуцлагагүй салан задгай хүмүүс вэ дээ.

Зочин (103.229.*.*)
2018-09-25 10:44:36
Паа бөөн цахилгааны инженерүүд комент бичсэн байна

зочин (202.21.*.*)
2018-09-25 10:32:46
Алан тушаалтанууд болон системийн хэмжээнд ажлын хариуцлага тооцохгүй өнгөрнө гэж байх уу? ЕСайдын сахилга хариуцлага гээд яриад байсан яасан бэ?

Зочин (122.201.*.*)
2018-09-25 10:03:36
Эрчим хүчнийхэн гэж ажлаасаа өмнө халтуур хийхээ бодсон хурган шантаажчингууд аргагүй л дээ. Энэ удаа харин гайгүй өнгөрлөө. Алдаагаа ухамсарлаж ажлаа олигтой хийхгүй бол дараагийн удаад дэлбэлэх байлгүй.

Тэц4 (139.5.*.*)
2018-09-25 09:58:06
САРД 3 ЦАЛИН АВДАГ ГАЗАР БАЙХГҮЙ ШҮҮ!!! **АЛТАНГАДАСТУУДАА** АЖЛАА АВДАГ ЦАЛИН ШИГЭЭ САЙН ХИЙГЭЭРЭЙ..МӨСӨНГАДАС ТАЙ БОЛМООРГҮЙ Л БАЙГАА БИЗДЭЭ ТА НАР!!!

Зочин (65.49.*.*)
2018-09-25 09:53:13
nuguu shuvuunii asuudal yu bolson be

зочин (66.181.*.*)
2018-09-25 09:44:35
Монголд бгаа бүх байгууллага аж ахуйн нэгж kампониуд хоорондоо ажил төрлийн нягт уялдаа холбоо байхгүй ажлын хариуцлага сахилга дүрэм журам заавар гэгчийн мөрдөж ажилладаггүй урсгалаараа явдаг болжээ.дур зоргоороо дүлийдээ найдаад унгарага гэгч болсон.хоорондоо ажлын уялдаа холбоотой нэг системийн байгууллагууд ямар бгааг харуулж бгаан энэ дээ.эндээс цааших барилга тээвэр сургуули эрүүл мэнд гэсэн бүх салбар ийм хариуцлага сахилга гэгч юмыг мэддэггүй мэдэхыг хүсдэггүй болсон доо.

зочин (66.181.*.*)
2018-09-25 09:43:15
Монголд бгаа бүх байгууллага аж ахуйн нэгж kампониуд хоорондоо ажил төрлийн нягт уялдаа холбоо байхгүй ажлын хариуцлага сахилга дүрэм журам заавар гэгчийн мөрдөж ажилладаггүй урсгалаараа явдаг болжээ.дур зоргоороо дүлийдээ найдаад унгарага гэгч болсон.хоорондоо ажлын уялдаа холбоотой нэг системийн байгууллагууд ямар бгааг харуулж бгаан энэ дээ.эндээс цааших барилга тээвэр сургуули эрүүл мэнд гэсэн бүх салбар ийм хариуцлага сахилга гэгч юмыг мэддэггүй мэдэхыг хүсдэггүй болсон доо.

Иргэн (202.170.*.*)
2018-09-25 09:43:14
За одоо тэгээд хэн нэгэн буруутай байлаа гээд яадын. Худлаа нэгнийхээ бөгсийг ухах гээд л. Дахин алдаа гаргахгүй талаас нь наад ажилаа хийцгээ гэж. Үгүй бол тэгээд буруутай хүмүүстэйгээ зууралдсаар байгаад энэ нь чимээгүй болно доо.

Зочин (64.119.*.*)
2018-09-25 09:41:12
Хаашаа юм бэ бүгдээрээ согтуу байсан юм уу

Батдэлгэр (59.153.*.*)
2018-09-25 09:40:23
Наад ажлын хэсэгт байгаа П.Даваадорж, Х.Бекболат нар дарга нарынхаа үгээр явдаг хүмүүс.

зочин (66.181.*.*)
2018-09-25 09:39:57
Монголд бгаа бүх байгууллага аж ахуйн нэгж kампониуд хоорондоо ажил төрлийн нягт уялдаа холбоо байхгүй ажлын хариуцлага сахилга дүрэм журам заавар гэгчийн мөрдөж ажилладаггүй урсгалаараа явдаг болжээ.дур зоргоороо дүлийдээ найдаад унгарага гэгч болсон.хоорондоо ажлын уялдаа холбоотой нэг системийн байгууллагууд ямар бгааг харуулж бгаан энэ дээ.эндээс цааших барилга тээвэр сургуули эрүүл мэнд гэсэн бүх салбар ийм хариуцлага сахилга гэгч юмыг мэддэггүй мэдэхыг хүсдэггүй болсон доо.

зочин (66.181.*.*)
2018-09-25 09:39:49
Монголд бгаа бүх байгууллага аж ахуйн нэгж kампониуд хоорондоо ажил төрлийн нягт уялдаа холбоо байхгүй ажлын хариуцлага сахилга дүрэм журам заавар гэгчийн мөрдөж ажилладаггүй урсгалаараа явдаг болжээ.дур зоргоороо дүлийдээ найдаад унгарага гэгч болсон.хоорондоо ажлын уялдаа холбоотой нэг системийн байгууллагууд ямар бгааг харуулж бгаан энэ дээ.эндээс цааших барилга тээвэр сургуули эрүүл мэнд гэсэн бүх салбар ийм хариуцлага сахилга гэгч юмыг мэддэггүй мэдэхыг хүсдэггүй болсон доо.

зочин (66.181.*.*)
2018-09-25 09:39:43
Монголд бгаа бүх байгууллага аж ахуйн нэгж kампониуд хоорондоо ажил төрлийн нягт уялдаа холбоо байхгүй ажлын хариуцлага сахилга дүрэм журам заавар гэгчийн мөрдөж ажилладаггүй урсгалаараа явдаг болжээ.дур зоргоороо дүлийдээ найдаад унгарага гэгч болсон.хоорондоо ажлын уялдаа холбоотой нэг системийн байгууллагууд ямар бгааг харуулж бгаан энэ дээ.эндээс цааших барилга тээвэр сургуули эрүүл мэнд гэсэн бүх салбар ийм хариуцлага сахилга гэгч юмыг мэддэггүй мэдэхыг хүсдэггүй болсон доо.

зочин (66.181.*.*)
2018-09-25 09:39:37
Монголд бгаа бүх байгууллага аж ахуйн нэгж kампониуд хоорондоо ажил төрлийн нягт уялдаа холбоо байхгүй ажлын хариуцлага сахилга дүрэм журам заавар гэгчийн мөрдөж ажилладаггүй урсгалаараа явдаг болжээ.дур зоргоороо дүлийдээ найдаад унгарага гэгч болсон.хоорондоо ажлын уялдаа холбоотой нэг системийн байгууллагууд ямар бгааг харуулж бгаан энэ дээ.эндээс цааших барилга тээвэр сургуули эрүүл мэнд гэсэн бүх салбар ийм хариуцлага сахилга гэгч юмыг мэддэггүй мэдэхыг хүсдэггүй болсон доо.

зочин (66.181.*.*)
2018-09-25 09:39:30
Монголд бгаа бүх байгууллага аж ахуйн нэгж kампониуд хоорондоо ажил төрлийн нягт уялдаа холбоо байхгүй ажлын хариуцлага сахилга дүрэм журам заавар гэгчийн мөрдөж ажилладаггүй урсгалаараа явдаг болжээ.дур зоргоороо дүлийдээ найдаад унгарага гэгч болсон.хоорондоо ажлын уялдаа холбоотой нэг системийн байгууллагууд ямар бгааг харуулж бгаан энэ дээ.эндээс цааших барилга тээвэр сургуули эрүүл мэнд гэсэн бүх салбар ийм хариуцлага сахилга гэгч юмыг мэддэггүй мэдэхыг хүсдэггүй болсон доо.

зочин (66.181.*.*)
2018-09-25 09:39:23
Монголд бгаа бүх байгууллага аж ахуйн нэгж kампониуд хоорондоо ажил төрлийн нягт уялдаа холбоо байхгүй ажлын хариуцлага сахилга дүрэм журам заавар гэгчийн мөрдөж ажилладаггүй урсгалаараа явдаг болжээ.дур зоргоороо дүлийдээ найдаад унгарага гэгч болсон.хоорондоо ажлын уялдаа холбоотой нэг системийн байгууллагууд ямар бгааг харуулж бгаан энэ дээ.эндээс цааших барилга тээвэр сургуули эрүүл мэнд гэсэн бүх салбар ийм хариуцлага сахилга гэгч юмыг мэддэггүй мэдэхыг хүсдэггүй болсон доо.

зочин (66.181.*.*)
2018-09-25 09:39:16
Монголд бгаа бүх байгууллага аж ахуйн нэгж kампониуд хоорондоо ажил төрлийн нягт уялдаа холбоо байхгүй ажлын хариуцлага сахилга дүрэм журам заавар гэгчийн мөрдөж ажилладаггүй урсгалаараа явдаг болжээ.дур зоргоороо дүлийдээ найдаад унгарага гэгч болсон.хоорондоо ажлын уялдаа холбоотой нэг системийн байгууллагууд ямар бгааг харуулж бгаан энэ дээ.эндээс цааших барилга тээвэр сургуули эрүүл мэнд гэсэн бүх салбар ийм хариуцлага сахилга гэгч юмыг мэддэггүй мэдэхыг хүсдэггүй болсон доо.

зочин (66.181.*.*)
2018-09-25 09:39:08
Монголд бгаа бүх байгууллага аж ахуйн нэгж kампониуд хоорондоо ажил төрлийн нягт уялдаа холбоо байхгүй ажлын хариуцлага сахилга дүрэм журам заавар гэгчийн мөрдөж ажилладаггүй урсгалаараа явдаг болжээ.дур зоргоороо дүлийдээ найдаад унгарага гэгч болсон.хоорондоо ажлын уялдаа холбоотой нэг системийн байгууллагууд ямар бгааг харуулж бгаан энэ дээ.эндээс цааших барилга тээвэр сургуули эрүүл мэнд гэсэн бүх салбар ийм хариуцлага сахилга гэгч юмыг мэддэггүй мэдэхыг хүсдэггүй болсон доо.

иргэн (202.131.*.*)
2018-09-25 09:38:13
Гүйцэтгэгч ТЭЦ-4 энэ мэдээллээс яах аргагүй буруутай б.на. Газардлага тавиад залгана гэдэг арай бишээ. Энд ДҮТ энтэр нэг хамаатай байгууллага биш шүү дээ.Оросын ДҮТ бол хүлээж авахгүй шүү дээ манайхан сонин бие биенээ буруутгах юм. Мэргэжлийн хүмүүс байхаа больсон юм байна дөө.

Зочин (103.229.*.*)
2018-09-25 09:32:34
ТЭЦ-4 компани дээр гарсан алдааг ТЭЦ-4 өөрөө л хариуцна шүү дээ. Мэргэжлийн бус хүн тавьсаны л гай. Яаралтай мэргэжлийн хүнээ тавьсн нь джэр шүү дээ.

Зочин (202.72.*.*)
2018-09-25 09:20:43
ЭНЭ АВААРИ БҮРЭН ХАРИУЦЛАГАГҮЙН ҮР ДҮН

Зочин (202.21.*.*)
2018-09-25 09:18:27
Davaasuren saad salbaraa meddeggui ny batlagdlaa. Yuun neg hunees boloh ve, hudlaa baisan baina!

Зочин (202.21.*.*)
2018-09-25 09:16:19
Byambadorjiin uyed manai stantsad sahilga bat deg juram gej baihgui bolsnii gai garch baina daa. Gadnii huniig hurtel shalgahgui shuud oruuldag bolson shuu dee. Ulsiin ontsgoi obyekt shuu dee.

Selem (103.111.*.*)
2018-09-25 09:06:10
Selem gyals, tolgoy bondgos. Aldaag zasah davtagdahguy arga hemjee avaaguy, NAAD 4-iig soliodd ENE AVAAR aldaa heveer ee uldlee shuu dee? Aldaagiin zasuulaad halaah selgee hiigeech.

Kk (202.9.*.*)
2018-09-25 08:57:40
Manai Mongol deglemt Afrikiin uls. Tiim uchirdeed udirdlaga hezee ch sanalaaraa uuchlalr guij ogtsrono gj bhgui. Yunii umne said, tsahilgaan stantsiin udirdlaguud uhamsartaigaar uiriin sanalaar ajlaa uguh yostoi um. Tegsnees ter shuvuu, ter udriin tenger, jijuur, hamgaalagch ,injener hamaagui ee. Deereesee hariutslaga huleej surya erh barigchidaa

Зочин (64.119.*.*)
2018-09-25 08:53:34
Шувуу буруутай, шувуу үхсэн учир хэргийг хаасан

Зочин (103.26.*.*)
2018-09-25 08:53:07
Инженерууд , техникийн ажилчид хийх ажлаа хийж л байсан байна , гагцхуу УДИРДЛАГЫН тогтсон хэв шинж - тогтмол байх МЭРГЖИЛИЙН уялдаа холбоо алдагдсан байна ! ! Засгийн газар , мэргэжилийн яамны л хулээх ХАРИУЦЛАГА !!! Хун нухаагуй бол ажлын хариуцлага тооцох систем монгол улсад бий юу , угуй юу ... ???

иргэн (202.72.*.*)
2018-09-25 08:52:52
хараат бус мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргадаггүй байгууллага уу

Medee (103.26.*.*)
2018-09-25 08:42:58
MEDEE mn arai l denduu muu site boljee

MYADAGBADAM (103.26.*.*)
2018-09-25 08:42:43
ARZAISAN HUUHEN HUDLAA SHANTAACH YUM HIIH YUMAA DANDAA

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Таны нэр:


Таны сэтгэгдэл:


Шинэ мэдээ
2018-12-13 19:34:05 - Улс төр
УИХ-ын даргыг огцруулах гарын үсэг зурсан гишүүдийн 68 хувь нь ЖДҮЧИН
2018-12-13 17:54:46 - Нийслэл
Сурагчдын амралтаар хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангахыг үүрэгдэв
2018-12-13 17:06:56 - Спорт
Таканоива А.Баасандоржид мэргэжлийн бөхөөр барилдах санал тавьжээ
2018-12-13 16:41:25 - Улс төр
Л.Энх-Амгалан:Цэц Засгийн газрыг Үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзвэл огцрох үндэслэл бүрдэнэ
2018-12-13 16:40:51 - Хууль
ШҮҮХ ХУРАЛ: Хүүхэд хулгайлсан эмэгтэйд гурван жилийн ял оноолоо
2018-12-13 16:32:34 - Спорт
Өсвөрийн тамирчид олон улсын тэмцээнээс таван медальтай ирлээ
2018-12-13 16:27:52 - Шар
Стивен Сигал, Б.Эрдэнэтуяа нар дуучин Эмин Агаларовын төрсөн өдөрт уригджээ
2018-12-13 16:13:58 - Энтертайнмент
Аз бол сохор, харин ухаантай хүн баримтаа бүртгүүлдэг
2018-12-13 16:07:10 - Эдийн засаг
Хасбанк ногоон бэлчээр төслийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллана
2018-12-13 15:53:59 - Нийслэл
“Улаанбаатар төмөр зам” хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг олон улсын тээврийн тарифтаа өөрчлөлт орууллаа
2018-12-13 15:40:18 - Хууль
Улсын хилээр хар тамхи нэвтрүүлсэн этгээдийг саатуулжээ
2018-12-13 15:30:51 - Спорт
“Алтан бөмбөг”-ийн эзэд тодорлоо
2018-12-13 15:28:21 - Спорт
Самбогийн дэлхийн аваргуудын нэрэмжит тэмцээн болно
2018-12-13 15:27:43 - Улс төр
Х.Өлзийбаатар: Эрх баригчдад дундаж давхарга бий болгох сонирхол алга
2018-12-13 15:16:56 - Нийслэл
Салют, бенгалын галыг гар дээрээс худалдаж авахгүй байхыг анхааруулж байна
2018-12-13 14:54:22 - Энтертайнмент
“Монгол гэр” баримтат кино олон улсын шилдгээр шалгарав
2018-12-13 14:50:38 - Нийслэл
Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох бүсийн хил хязгаарыг нэмэгдүүлнэ
2018-12-13 14:37:22 - Орон нутаг
Сумаас дэлхийд гарах мөрөөдөл
2018-12-13 14:22:05 - Улс төр
Сэлэмний ир, Жадны үзүүр
2018-12-13 13:46:03 - Улс төр
С.Эрдэнэ: МАН засаглахдаа 4 тэрбум долларын өр тавьсан байна
2018-12-13 13:30:39 - Эдийн засаг
Монголын компани газрын тосны хайгуул ч хийх эрхгүй болсныг монголчууд минь том зургаар нь дор бүрнээ харцгаая
2018-12-13 13:30:12 - Спорт
Хөлбөмбөгчид чансаагаараа Зүүн Азийг анх удаа тэргүүллээ
2018-12-13 13:21:45 - Технологи
УИХ-ын дарга маргаашийн дотор огцрохгүй бол өрөөнөөс нь чирч гаргана гэв
2018-12-13 13:01:20 - Хууль
"Шангри-Ла" зочид буудлын өрөөнд АНУ-ын иргэн боомилж нас барсан байдалтай олджээ
2018-12-13 12:28:28 - Нийслэл
СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ: Зам тээврийн яамнаас виз гаргаж өгнө гэсэн мэдээлэлд итгэж болохгүй
2018-12-13 12:27:32 - Улс төр
Ирц бүрдээгүйгээс өнөөдрийн чуулганы хуралдааныг хаалаа
2018-12-13 12:12:57 - Энтертайнмент
Монгол хүүхдүүд “NBA”-ийн тоглолт дээр үндэсний бүжгээ бүжиглэлээ
2018-12-13 11:35:47 - Байгаль Орчин
БНСУ-ын байгууллагууд Монгол орны цөлжилттэй тэмцэнэ
2018-12-13 11:30:56 - Улс төр
Токиод Монгол Улсын худалдааны төлөөлөгчийн газар нээнэ
2018-12-13 11:26:03 - Нийслэл
Гэр хорооллын 0-5 насны хүүхдүүдэд хорт утааны эсрэг амны хаалт өглөө
2018-12-13 11:10:59 - Орон нутаг
Хяргас нуурын мөс цөмрөн 104 бог мал хорогджээ
2018-12-13 10:59:21 - Орон нутаг
Б.Баяржаргал: Эрдэнэт дэд станцын хоёр трансформаторын нэгэнд нь дотоод гэмтэл гарсан
2018-12-13 10:53:03 - Улс төр
АН Л.Болдын намаасаа гарах хүсэлтийг хүлээж авсангүй
2018-12-13 10:50:29 - Нийслэл
Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн боллоо
2018-12-13 10:45:54 - Спорт
МҮОХ-ны Ерөнхийлөгч Д.Загдсүрэн сонгуульт ажлаа хүлээлгэн өгнө
2018-12-13 10:45:23 - Улс төр
Ерөнхий сайд У. Хүрэлсүх Япон улсын Ерөнхий сайд Ш.Абэ нар хамтарсан мэдэгдэл гаргана
2018-12-13 10:43:31 - Хууль
Халдлагад өртсөн түргэний дөрвөн эмчийн хэргийг прокуророос шалгаж байна
2018-12-13 10:29:55 - Улс төр
Сайд нарын томилгоо болон чөлөөлөх асуудлыг шийдвэрлэнэ
2018-12-13 09:52:14 - Эдийн засаг
УБТЗ 2018 онд түүхэндээ байгаагүй их ачаа тээлээ
2018-12-13 09:20:00 - Энтертайнмент
МӨНХХАДА: 2019 оны шинэчлэгдсэн загварын RAV4 автомашин хожих сугалаат аянд оролцоорой
Их уншсан
Их сэтгэгдэлтэй
2018-12-10 13:58:55 - Хууль
Улсын гарьд М.Баяржавхлан, харцага Л.Пүрэвжав нарыг эрэн сурвалжилж байна
2018-12-11 07:51:37 - Хууль
Тог тасрах үеэр хүчилтөрөгчийн аппаратад амь тэмцэж байсан нярай эндсэн хэрэг гарав
2018-12-10 08:51:36 - Улс төр
У.Хүрэлсүх, М.Энхболдын талын төлөөллүүд уулзсан ч ТОХИРОЛЦООНД ХҮРЧ ЧАДАЛГҮЙ САЛЖЭЭ
2018-12-13 07:42:01 - Хууль
АУДИО БИЧЛЭГ: БНЭУ-дэх Элчин Сайд Г.Ганболд тусламж хүссэн монгол эмэгтэйн биед халдсан баримт үлджээ
2018-12-11 08:02:03 - Улс төр
Эхний удаад Ж.Мөнхбат, Н.Номтойбаяр нарыг МАН-аас хөөх үү
2018-12-10 08:54:37 - Эдийн засаг
ӨДРИЙН СУРВАЛЖЛАГА: Өмнөд хөршийн ченжүүд Монголчуудыг ЦАГААН ХООЛТОН болгох нь
2018-12-12 11:27:54 - Хууль
Түргэний эмч Н.Б: Гэрт нь байхад л “Юм мэдэхгүй эмч, зайл” гэж харааж эхэлсэн
2018-12-12 07:50:03 - Энтертайнмент
Б.Идэр-Од: Монгол залуусын оюуны бизнест Японы тэрбумтан 1.1 САЯ АМ.ДОЛЛАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ хийлээ
2018-12-12 07:56:14 - Энтертайнмент
TOP LINE: Бид Өвөрмонголын Шилийн гол аймгийн хөдөө өссөн МАЛЧНЫ хүүхдүүд
2018-12-13 16:40:51 - Хууль
ШҮҮХ ХУРАЛ: Хүүхэд хулгайлсан эмэгтэйд гурван жилийн ял оноолоо