Дархан-Уул аймагт хяналтын тооллого үргэлжилж байна

Ц.Анударь / Нүүр

Дархан-Уул аймагт хяналтын тооллого хийх ажлыг өглөө 09.00 цагт эхэлжээ. СЕХ-ноос гомдол гаргасан нэр дэвшигчдийг яаралтай очихыг уриалсан байна.

Улсын хэмжээний 2070 хэсгийн 42 хувь буюу 846 хэсэгт хяналтын тооллого хийсэн тухай эцсийн мэдээгээ ирүүлсэн бөгөөд санал тоолох төхөөрөмжийн үр дүнгийн тайлангийн дүн хяналтын тооллогын дүнтэй тохирсон тухай аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороод дурджээ.

УИХ-ын 2020 оны сонгуулийн хэсгүүдэд хяналтын тооллого хийсэн тухай мэдээ

Аймаг 2020.6.24-ний өдөр Хувь Нэмэлт тооллого хийх
Нийт хэсгийн тоо Хяналтын тооллого хийсэн хэсгийн тоо Хэсгийн тоо Хувь /Өссөн дүнгээр/
1 Архангай 105 48 45,7 5 50,5
2 Баян-Өлгий 96 46 47,9
3 Баянхонгор 105 50 47,6
4 Булган 68 31 45,6
5 Говь-Алтай 87 37 42,5
6 Дундговь, Говьсүмбэр 55 32 58,2
7 Дорнод 72 33 45,8 3 50,0
8 Дорноговь 59 23 39,0
9 Завхан 111 56 50,5
10 Өвөрхангай 106 52 49,1 1 50,0
11 Өмнөговь 61 25 41,0 7 53,3
12 Сүхбаатар 64 27 42,2
13 Сэлэнгэ 56 25 44,6
14 Төв 96 40 41,7
15 Увс 92 42 45,7
16 Ховд 91 33 36,3
17 Хөвсгөл 129 70 54,3
18 Хэнтий 89 38 42,7
19 Дархан-Уул 39 18 46,2 21 100,0
20 Орхон 38 18 47,4
21 Нийслэл 451 102 22,6 124 50,1
НИЙТ ДҮН 2070 846 40,9 161 48,6

Эх сурвалж: Өдрийн сонин